Mehmet Safiyüddin Erhan

Araştırmacı Yazar

1954 Yılında Bursa'da doğdu. Köklü bir aileden gelmektedir. Bursa Eşrefilerinden Abdulkadir Eşrefoğlu ile Atifet hanımın oğludur. Kendi anlatımıyla, ‘’Tarihi ahşap bir külliyede doğup, Tarih ve Bursa kültürüyle meşgul olan amcaları Merhum Ziya Eşrefoğlu ve muhiti merhum Fahamüddin Ulusoy ile merhum Hazarfen İsmail Sönmez ve diş tabibi Adil Onar’dan aile ve Bursa Tarihine dair mazi şuurunu ve tedkiklerini zevk etmiş, ahşap mimari eserler üzerindeki görgü ve icra melekesini arttırmıştır.

Aile büyükleri içinde tanınmış hattatlar vardır. Bunlardan kalan malzemeleri kullanarak hat sanatını öğrendi. Bu arada geçmişi 1973 yılına değin uzanan ahşap binaların onarım ve restorasyon işine başladı. Bir süre sonra kendisini tümüyle bu uğraşa verdi. Bursa ve İstanbul’da bulunan vakıf ahşap binaların kısmi veya genel onarımlarını, bizzat kendisi de çalışarak yönetti. Ayrıca Bursa’da ahşap evler ve kullanım özellikleri üzerine inceleme ve araştırmalarda bulunarak, bunların fotoğraf ve slayt koleksiyonlarını hazırladı, çeşitli toplantılarda izleyenlere sundu.

Müze ve benzeri yerlerdeki bazı eserlerin bakım ve onarımı ile ilgilenen Erhan, Bursa’da yatan ünlüler ve başka kişilere ait türbelerin, mezar taşlarının gerektiğinde nakli ve yeniden ihyası ile, fotoğrafla arşivlenmesi ve benzeri çalışmaları sürdürmektedir.

Safiyüddin Erhan, son dönemlerde Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi’nin Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde aylık organize ettiği söyleşi-toplantı günlerinde tecrübe ve engin bilgisini gençlerle paylaşmak için hazır bulunur.

Erhan; ayrıca Bursa’da yıkılmak üzere olan çok sayıda anıtsal eserin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çaba göstermektedir. Ayrıca Bursa bölgesinin tekke konusunda tek uzmanı kendisidir.Sabit Telefon : 444 16 02

Adres : Şükraniye Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:, D:2, 16330 Yıldırım/Bursa