Porf. Dr. Mustafa Kara

Akademisyen

Porf. Dr. Mustafa Kara, 1951 yılında Rize, Güneyce'de dünyaya gelmiştir. 1960 yılında Güneyce ilk okulu, 1974 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur.

Mustafa Kara, Şebinkarahisar ve İspir Lisesinde öğretenlik yapmış, 1977 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi asistanı olmuştur.

Yazar doktorasını 1983 yılında "İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabi" konulu tezi ile tamamlamış, 1989 yılında doçent, 1994 yılında da profesör olmuştur.

Sabit Telefon : 444 16 02

Adres : Şükraniye Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No:, D:2, 16330 Yıldırım/Bursa